Click here for the English version   homeWat doet 3x Anders?
De kandidaat is uitgangspunt bij 3x Anders. Bij de verschillende trajecten die wij aanbieden– dus ook bij outplacement en re-integratie – staat het belang van de kandidaat voorop en handelen wij vanuit diens behoefte. 3x Anders biedt duidelijkheid, structuur en geeft ook aan dat de eigen verantwoordelijkheid voor het slagen van de training bij jouzelf ligt.

3x Anders persoonlijke aanpak kenmerkt zich door:

Andere kijk = inventarisatie
Anders tegen werk aankijken, onderzoeken wie je bent, wat je ambities zijn en waar je mogelijkheden liggen. Instrumenten die 3x Anders hierbij gebruikt zijn o.a.:

 • Biografische levensloop
  Door het inventariseren van je vroeger gemaakte keuzes in je werk en persoonlijk leven krijgen we inzicht in waar jouw motivaties liggen.
 • Succesanalyse
  Door gebruik te maken van de STAR (situatie, taak, actie en resultaat) methode krijgen we een overzicht van jouw persoonlijke en zakelijke successen in je leven tot nu toe die van invloed zijn op jouw toekomstige successen.

 • Werkstijlen
  Jij bent uniek, het zijn dan ook de individuele verschillen die jou speciaal maken. Met deze methode kijken we naar jouw totale functioneren op je werk om te achterhalen welk 'werktype' jij bent.

 • Kernkwaliteiten
  Met behulp van de kernkwadranten van Daniel Ofman brengen we jouw kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën in kaart. Ook kijken we hoe je deze kan toepassen en/ of verbeteren.

 • Eventueel extern afnemen van psychologische testen en beroepskeuze testen.Ander werk = doen
Na de inventarisatie hebben we een duidelijk beeld gekregen van wat jij wilt en waar je goed in bent. In deze fase concretiseer je zelf de uitkomsten door de arbeidsmarkt te verkennen en te benaderen.

Verkennen van de arbeidsmarkt
 • Analyseren van beroeps- en/of loopbaankeuze onder begeleiding van een loopbaanadviseur.
 • Opstellen persoonlijk en realistisch actieplan.
 • Vergroten en verbeteren van jouw sollicitatievaardigheden.
Benaderen van de arbeidsmarkt
 • Het opbouwen en uitbreiden van je eigen netwerk.
 • Verschillende manieren van solliciteren voor het vinden van de baan die bij je past.Ander leven = bezinning
Je leeft niet statisch, in jouw leven is er altijd groei en ontwikkeling. Je staat open voor nieuwe dingen die invloed kunnen hebben op jouw ‘werkende’ leven. Ook in je nieuwe carrière zul je weer een moment van bezinning tegenkomen en zul je daardoor je actieplan regelmatig aanpassen om zodoende weer op de goede plek te zitten!


Toegevoegde waarde voor jou:
 • Duidelijk inzicht in je sterke en zwakke punten
 • Realistisch beeld van je kansen en mogelijkheden
 • Een baan die bij je past
 • Blijvende groei en ontwikkeling in je (werkende) leven


Home